Mocowanie elementów powierzchniowych
Mocowania do płyt item do czystej produkcji zapewniają zlicowane przejścia na stropach i ścianach. Do produkcji spełniającej wymogi dotyczące pomieszczeń czystych konieczne są pomieszczenia i komory bez szczelin i miejsc, których nie można wyczyścić. Możliwe są różnego rodzaju konstrukcje ścian (jedno- i dwuwarstwowe oraz przekładkowe). Istnieje również możliwość montażu okładzin sufitowych.