Podesty
Na najwyższym poziomie
Podesty stanowią podwyższone stanowisko pracy lub spocznik pomiędzy dwoma odcinkami schodów. TPS sprawia, że konstrukcja jest bardzo prosta, ponieważ wszystkie zakresy zastosowania można zrealizować z wykorzystaniem tych samych elementów i zasad.
Możliwe jest to dzięki profilom stopni 8 i specjalnie opracowanemu profilowi obudowy 8 120x40.
W nim montowane są w dowolnej kolejności oba profile schodowe o szerokości 160 lub 240 mm. Profil obudowy zapewnia niezbędną stabilność konstrukcji. Stopnie położone są w obudowie o specjalnym kształcie i należy je przykręcić do profilu. Taśma podpanelowa zapobiega bezpośredniemu stykaniu się profili aluminiowych. Pozwala to uniknąć
emisji hałasów w spokojnym otoczeniu roboczych.
Żłobkowane profile schodowe o długości do 6000 mm mogą służyć zarówno jako stopnie schodów jak i długie panele budujące kładkę. Z kilku położonych równolegle profili schodowych tworzone są przestrzenne platformy robocze o powierzchni nawet do 36 m2.
Albo też można łączyć profilami ramowymi długie profile schodów po stronie czołowej do uzyskania podwyższonej platformy roboczej o dowolnej długości.
Z TPS można budować podesty, zaczynając od głębokości 240 mm, w krokach po 80 mm, do maksymalnej głębokości
6080 mm. Zgodnie z DIN EN ISO14122 firma item rekomenduje minimalną szerokość przechodnią 600 mm.