Poręcz
Pięć łączników do wszystkich sytuacji
Budowa balustrady schodów może być prawdziwym wyzwaniem dla fachowca. Należy przy niej uwzględnić nie tylko różne kąty. Także styk schodów z podestem wpływa na ukształtowanie balustrady.
Z tego względu systemy balustrad składają się często z wielu różnych łączników. Ale nie TPS. Pięć łączników wystarczy, by sprostać dosłownie wszystkim zadaniom. Łączą one słupki ze schodami lub podestem, tworzą zakończenie poręczy i zapewniają pewne zamocowanie listwy zabezpieczającej na wysokości kolan. Dla konstruktorów oznacza to znaczne ułatwienie. Zamiast każdorazowo szukać konkretnego elementu pasującego do danego zakresu zadań, mogą oni projektować balustrady TPS stale wg tych samych i jasnych zasad. Jeśli konieczne stanie się późniejsze wprowadzenie zmian w konstrukcji, możliwe będzie ponowne użycie istniejących elementów. Potrzeba też znacznie mniej części.
Balustrady z TPS są okrągłe, czyste i bezpieczne. Słupki i poręcze składają się z profili 8 D40 z jednym lub z dwoma rowkami, które można zaślepić w czysty sposób. W ten sposób użytkownik otrzymuje zamknięte, okrągłe powierzchnie; kurz nie ma na nich żadnych szans, a ryzyko zranienia zostaje zredukowane do minimum. Jako listwy zabezpieczające na wysokości kolan stosuje się węższe profile 6 D30 4N.
TPS jest odpowiednie do montażu obowiązkowych zabezpieczeń, jak listwy na wysokości kolan i stóp. Zapewnia to spełnienie z dużym zapasem przepisów ISO i branżowych stowarzyszeń ubezpieczeniowych. Listwy ochronne z profili 8 120x16 E są aż o 20 mm wyższe niż wymaga tego DIN EN ISO 14122.