Wyposażenie ESD
Bezpieczne odprowadzanie ładunków elektrostatycznych (ESD) to podstawowy wymóg nowoczesnych stanowisk pracy. Mierniki, materiały i naturalnie obwody elektroniczne elementów obrabianych mogą pozostawać pod wpływem ładunków statycznych i zostać zniszczone.
Koncepcja stanowiska pracy musi uwzględniać wszystkie komponenty występujące w procesie i pracownika. item oferuje duży wybór komponentów ESD, jak blaty i ramy. Specjalny osprzęt gwarantuje jeszcze większą ochronę.