item
Wieszak 8 D8

Wieszak 8 D8


Zobacz wszystkie 2 warianty
Na zapytanie

Dane techniczne

Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.718.47
właściwość nierdz.
Odporność na ESD Tak
waga m = 89 g
JOP 1 sztuka
materiał St

Opis

Wieszak J 80 D8 służy jako uchwyt do bandy. Dzięki ramionom o różnej długości profil 8 24x20 D30 (0.0.719.20) można przy użyciu uchwytu bandy 8 D8 (0.0.718.49) montować na różnych wysokościach i w różnych pozycjach.
Szeroki zakres obrotu wynoszący 80 mm oraz odpowiednie ułożenie pozwala na dowolną regulację bandy względem odcinka transportowego.
Szeroki zakres obrotu wieszaka J D8 oraz indywidualne ułożenie pozwala na odpowiednie dopasowanie odległości bandy do odcinka transportowego. [pierwsza część zdania nie jest kompletna] oraz umożliwia uporządkowanie ładunków na odcinkach transportowych.
W celu zabezpieczenia ładunków bandę można uzupełnić o listwę ślizgową, która dodatkowo spełnia funkcję wykończenia przejścia między dwoma profilami 8 24x20 D30.

Warianty

Sortuj wg

Clamp width:  80 mm
Clamp width:  130 mm

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
36120492
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
Kod taryfy celnej
73269098