item
Model podstawowy Przenośnik taśmowy - bez akumulacji, o kącie nachylenia 10°

Model podstawowy Przenośnik taśmowy - bez akumulacji, o kącie nachylenia 10°

Na zapytanie
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

Właściwości

JOP 1 sztuka

Opis

Skonfigurowany przenośnik taśmowy o długości 2000 mm, szerokości 320 mm z taśmą transportową bez akumulacji o kącie nachylenia 10° nadaje się do transportu pod kątem sypkich materiałów i niestabilnych ładunków. Taśma o szerokości 320 mm umożliwia bezpieczny transport ładunków o różnej wielkości na odcinkach znajdujących się na różnych wysokościach. Możliwy jest transport np. sypkich materiałów do otworu zasobnika lub kompensacja różnicy wysokości na ergonomicznym stanowisku pracy. W przypadku długości 2000 mm i obciążenia odcinkowego wynoszącego 25 kg/m można transportować ładunki o maksymalnej wadze 50 kg.
Przenośnik taśmowy 8 40 D dostępny jest z taśmą transportową bez akumulacji, z akumulacją i w wersji antystatycznej w ośmiu szerokościach do maks. 400 mm i z rozstawem osi do maks. 6000 mm.

Informacje dotyczące przemysłowego przenośnika taśmowego:
- Przy wyborze silnika należy uwzględnić parametry procesu i przewożone ładunki.
- Konstrukcję nośną należy wzmocnić za pomocą zastrzałów, a w przypadku długości powyżej 2000 mm należy w celu zapewnienia większej stabilności zamontować dodatkowe konstrukcje nośne.
- W zależności od kąta nachylenia, prędkości przesuwu taśmy i rodzaju ładunków maksymalny dopuszczalny ciężar przewożonych elementów może być różny i należy go sprawdzić dla danego rodzaju zastosowania.

do pobrania

Dokumentacja projektowa

W jakim stopniu uszczegółowienia chcesz sporządzić dokumentację?

Co ma zawierać?

Dane CAD