item
Dostarczanie mediów

Dostarczanie mediów

Prąd, sprężone powietrze i dane – wszystko jest dostępne. System stanowisk pracy item pozwala na łatwe podłączenie stołów roboczych do sieci cyfrowych, poprowadzenie przewodów i kabli w kanałach kablowych i integrację listew wtykowych oraz narzędzi pneumatycznych w otoczenie robocze. Wszystkie komponenty są łatwe do zainstalowania i tworzą uporządkowane oraz bezpieczne warunki pracy.

40 Wyniki