item
Opaska antystatyczna DK10

Opaska antystatyczna DK10

0.0.631.69

Na zapytanie

Dane techniczne

System stołów roboczychPodzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

włókno elastyczne, antyalergiczne, czarna
z przyłączem przez przycisk DK10

Właściwości

Numer artykułu 0.0.631.69
typoszereg System stanowisk pracy
Odporność na ESD Tak
waga m = 11 g
JOP 1 sztuka

Opis

W koncepcji dotyczącej ochrony ESD należy uwzględnić również człowieka, ponieważ przenosi ładunki elektryczne. Opaska antystatyczna stanowi skuteczną ochronę przed ładunkami elektrostatycznymi.
Opaskę antystatyczną z przyciskiem podłącza się za pomocą kabla łączeniowego do skrzynki lub wtyczki uziemiającej ESD.
Opór: 1 MΩ

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 7.1
21100290
Kod taryfy celnej
59119091