item
Podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D

Podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D

0.0.711.33

Nie ma możliwości bezpośredniego zamówienia tego artykułu.
skonfiguruj teraz

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.711.33
Szerokość całkowita podajnika BG - BFT BG = 172–2400 mm
Rozstaw osi BFT LA = 500–6000 mm
Układ napędowy Strona wylotowa lewa/prawa
Pozycja napędu 0°; 90°; 180°; 270°
typoszereg Typoszereg 8
typoszereg FT
Szerokość przenośnika BF BF = 40, 80 mm
JOP 1 sztuka
Maks. obciążenie całkowite w trybie transportowym 55 kg
Maks. obciążenie całkowite w trybie piętrzenia 17 kg
Maks. obciążenie odcinka transportowego 25 kg/m
Napięcie znamionowe Un = 230/400 V
Prędkość taśmy podajnika BFT V TB = 2.5–28.9 m/min
Szerokość taśmy transportującej BT BT = BF-5 mm

Opis

Podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D dostępny jest w dwóch szerokościach i długościach do maks. 6000 mm. Odstęp między taśmami można dowolnie wybrać. Zsynchronizowane taśmy gwarantują wydajny transport stabilnych wyrobów.
Stabilna rama nośna z czterema rowkami 8 ułatwia mocowanie akcesoriów oraz stojaków i integrację z urządzeniami i maszynami. Wolna przestrzeń między taśmami umożliwia montaż czujników i elementów wykonawczych pod transportowanymi ładunkami.
W zależności od rodzaju taśmy podwójny przenośnik taśmowy 8 40 D wyróżnia się mniejszym współczynnikiem tarcia z funkcją piętrzenia albo umożliwia transport w trybie ciągłym pod kątem maks. 20°.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
36121401
eCl@ss 4.1
36121401
eCl@ss 5.0
36120402
eCl@ss 5.1
36120402
eCl@ss 6.0.1
36120402
eCl@ss 7.1
36120402
eCl@ss 8.0
36120402
eCl@ss 11.0
36120402
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Kod taryfy celnej
84283300