item
Profil płytowy 8 152x20

Profil płytowy 8 152x20


Zobacz wszystkie 2 warianty
20 6000
Na zapytanie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu 0.0.465.79
typoszereg Typoszereg 8
właściwość kolor naturalny
Odporność na ESD Tak
powierzchnia A = 18,39 cm2
moment skrętności dla powierzchni It = 2,69 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi x Ix = 7,39 cm4
moment bezwładności powierzchni względem osi y Iy = 350,5 cm4
waga długości specjalnych [kg/m] m = 4,97 kg/m
JOP przycięcie max. 6000 mm
materiał Al, anodowany
Dopuszczalna siła wyciągająca rowka F = 5000 N
moment oporu wg osi x Wx = 7,2 cm3
moment oporu wg osi y Wy = 46,12 cm3

Opis

Profil płytowy 8 stosowany jest do tworzenia dowolnie dużych powierzchni z rowkami 8 w wymiarze podziałki 40 mm.
Mocowanie może następować na wszelkiego rodzaju konstrukcjach podstawy.
Możliwe warianty mocowania (za pomocą śruby z łbem kulistym M8x16, podkładki DIN 125-8.4 oraz wpustu przesuwnego 8 St M8) łączącego profil płytowy z konstrukcją ramową.
Możliwe warianty mocowania (za pomocą śruby z łbem kulistym M8x16, podkładki DIN 125-8.4 oraz wpustu przesuwnego 8 St M8) łączącego profil płytowy z konstrukcją ramową.

Warianty

Sortuj wg

Unità di consegna:  Taglio Lunghezza:  20 ... 6000
Unità di consegna:  Pezzo Lunghezza:  6000

Obliczenie obciążenia

Kalkulator ugięcia

Oddziaływanie siły
Wyrównanie
20 6000

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
Kod taryfy celnej
76042100