Drzwi XMS
System XMS oferuje do drzwi specjalne profile drzwiowe. Przewidziane one zostały do mocowania zamkniętych elementów powierzchniowych o grubości 4-5 mm. Profile uszczelniające zapewniają szczelność na kurz oraz eliminują dźwięki stukania drzwi. W ten sposób powstają drzwi szczelne na całym obwodzie.
Dokładnie zamykające się drzwi z serii XMS mogą mieć dowolną wysokość i rozmiar. Zestaw mocujący XMS umożliwia takie ustawienie drzwi, które zapobiega odkształcaniu się pod wpływem ciężaru własnego.
Wytrzymałe zaślepki do profili drzwiowych X 8 40x40 -  XMS można montować spójnie ze wspornikami poprzecznymi, dzięki czemu powstają zamknięte powierzchnie o możliwie niewielkiej szczelinie drzwiowej.