Technika połączeń
Zaawansowana technika połączeń
Szczególna idea techniki połączeń D30: umożliwia wzajemne połączenie gładkich rur, profili rurowych i profili za pomocą rowków standardowych – przy użyciu tych samych elementów połączeniowych!
Wysoka obciążalność zapewnia stabilność konstrukcji, a technika mocowań zaciskowych firmy item gwarantuje ochronę przed skręcaniem gładkich rur.
W przypadku wysokich obciążeń item oferuje opcjonalne uzupełnienie systemu – dodatkowe zastrzały.
Elementy łączeniowe D30 w szczególnym stopniu wyrównują tolerancje wymiarów – przycięcie rur i profili nie wymaga niezwykłej precyzji! Mogą być one przycinane nawet o 5 mm krócej, a mimo to nie dochodzi do zmniejszenia siły trzymania połączenia.
Zasadniczo obowiązuje zasada: nie ma konieczności dalszej obróbki profili lub rur D30, by zastosować elementy połączeniowe!
Ochrona ESD
Technika połączeń typoszeregu D30 automatycznie zapewnia wzajemny zestyk elementów konstrukcyjnych. Dzięki temu w bezpieczny sposób odprowadzane są szkodliwe elektrostatyczne ładunki.