item
Zestaw mocujący do silnika 8 40

Zestaw mocujący do silnika 8 40

0.0.703.07

Na zapytanie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Pierścień pozycjonujący do przenośnika taśmowego 8 40, PA6, ESD
Zaślepka BFT 8 40, PA6, ESD
2 sprzęgła z piastą rozpierającą D16/d13, Al/St/TPU
Plomba zabezpieczająca przed obracającymi się elementami

Właściwości

Numer artykułu 0.0.703.07
typoszereg FT
waga m = 248 g
JOP 1 zestaw

Opis

Zestaw synchroniczny 8 40 służy do synchronizacji dwóch lub więcej przenośników taśmowych. Zestaw można zamontować również później.

Wskazówka: W przypadku podwójnych przenośników taśmowych oraz podwójnych przenośników z paskiem zębatym zestaw synchroniczny należy do zestawu.
Zestaw synchroniczny łączy ze sobą oba wałki napędowe i przenosi moment obrotowy na kolejny podzespół. Sprzęgła z piastą rozpierającą montuje się w łatwy sposób w wałkach pustych rolek. Jako wałka synchronicznego używa się rury D16x1,5 St (0.0.664.14). Profil maskujący do wałka synchronicznego 8 40 (0.0.710.31) zabezpiecza obracający się wałek.
Ustalenie długości LR i profilu maskującego do wałka synchronicznego LP w zależności od szerokości taśmy BG

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23031101
eCl@ss 11.0
23031101
eCl@ss 6.0.1
23029090
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 9.0
31163001
UNSPSC 7.0
31163001
Kod taryfy celnej
84313900